Genealogia

Firma nasza oferuje Państwu szeroki zakres profesjonalnych usług z zakresu genealogii i archiwistyki. Bardzo chętnie podejmiemy się w Państwa imieniu poszukiwań informacji o członkach państwa rodziny, ich losach, mogiłach, nieruchomościach czy zdarzeniach. Uzyskamy dostęp i przeprowadzimy kwerendy w zasobach archiwów państwowych (stanu cywilnego i innych), parafialnych (księgi chrztów, ślubów i zgonów) czy diecezjalnych, urzędowych baz danych, do bibliotek specjalistycznych, wycinków prasowych, przeszukamy publicznie dostępne archiwalne manifesty statków i okrętów z wykazami pasażerów, udamy się w dowolne miejsce w kraju i na świecie, postaramy się odnaleźć żyjących świadków, wykorzystać ich wiedzę, pamięć i kontakty osobiste, odwiedzimy cmentarze, wykonamy kopie dokumentów oraz dokumentację fotograficzną i filmową, zapewnimy profesjonalne tłumaczenia i fachowe opracowanie zebranych informacji.