Języki obce

Pomożemy w przygotowywaniu i realizowaniu transakcji importowych i eksportowych różnych branż. Znajdziemy tańszych dostawców, lepszych odbiorców.

Opiniowanie i weryfikowanie istniejących umów i kontraktów.

Pomoc w wyszukiwaniu zagranicznych partnerów handlowych, dostawców i odbiorców.

Opracowywanie ofert eksportowych.

Opracowywanie zapytań ofertowych.

Negocjacje handlowe.

Prowadzenie korespondencji handlowej w językach obcych.

Tłumaczenia korespondencji z partnerami zagranicznymi oraz innych dokumentów.

Udział w imprezach targowych.

Doradztwo i konsultacje w zakresie poszczególnych etapów transakcji handlu zagranicznego.