Ochrona Zabytków

Świadczymy najwyższej jakości usługi w zakresie:

  • ewidencjonowania obiektów zabytkowych 
  • przygotowania miejskich i gminnych ewidencji zabytków
  • przygotowania miejskich i gminnych programów opieki nad zabytkami.
  • organizowania finansowania inwestycji
  • doradztwa w obszarze przeciwdziałania dekapitalizacji istniejącego zasobu
  • doradztwa i pomocy w kontaktach ze służbami konserwatorskimi przy uzyskiwaniu uzgodnień i opinii

Pracujemy i przygotowujemy dokumenty zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa (dawniej: KOBiDZ). Jesteśmy elastyczni, przyjmujemy również zlecenia nietypowe. Zawsze starannie przygotowujemy się do wykonania pracy poprzez konsultacje i rozpoznanie potrzeb zamawiającego.  

Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów zajmujących się zawodowo od lat ochroną i ewidencjonowaniem zabytków, archeologią, zagospodarowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem oraz urbanistyką, doskonale znających region i posiadajayh rozliczne kontakty z lokalnymi znawcami przedmiotu, dysponującymi ostępem do wielu, często unikalnych dokumentów i materiałów. Gwarantujemy profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług. Najważniejszy dla nas jest Klient, który może zawsze brać udział w naszych pracach, wnosząc na bieżąco swoje uwagi i sugestie.